thumbnail

Podporili sme preteky minikár

Minikárový klub Košice, pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Žifčáka, PhD., MPH, zorganizoval preteky minikár v Zlatej Idke. Počas víkendu prebehli hneď dve súťaže, 4.6.2022 to bol Slovenský pohár, 5.6.2022 zas Majstrovstvá SR. Sme radi, že aj my sme mohli prispieť k uskutočneniu tohto podujatia a podporiť ho.

Poháre víťazov Slovenského pohára

Sobota bola venovaná Slovenskému poháru a aj keď počasie veľmi neprialo a súťažiacich sprevádzal dážď, dobrá nálada a chuť podať tie najlepšie výkony im rozhodne nechýbala. Pre tých najlepších boli pripravené krásne poháre a vecné ceny od partnerov pretekov. Jazdilo sa systémom „C“ čo v preklade do našej reči znamená jeden nemeraný tréning, jeden meraný tréning a tri ostré jazdy, z ktorých sa všetky tri započítavajú do výsledku.

Poháre pre víťazov Majstrovstiev SR

V nedeľu sa pokračovalo Majstrovstvami SR a to sa už aj slnko usmievalo a spríjemňovalo deň. Jazdilo sa systémom „B“ čo znamená jeden nemeraný tréning, jeden meraný tréning a tri ostré jazdy, z ktorých sa do výsledku započítavajú dve najlepšie jazdy.

Čo sú vlastne minikáry?

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole. Hore sú potom minikáry vytiahnuté väčšinou na lane za traktorom.
Tento šport je určený predovšetkým pre deti (od 4 rokov) a mládež, ale venujú sa mu aj dospievajúci a dospelí. Učí jazdcov reagovať na šmyky, a predovšetkým pretekári získavajú cit pre brzdenie a precízne šoférovanie. Prispieva aj k dopravnej výchove a rozvíja ich technickú tvorivosť a súťaživosť v duchu fair-play. Poskytuje veľmi dobré základy pre ďalšie motoristické disciplíny ako sú motokáry, automobily, formule… Vedie deti k zručnostiam za volantom, pripravuje ich na riadenie automobilov, dáva im základy ako zvládnuť šmyky, ako prispôsobiť rýchlosť v závislosti od stavu vozovky a veľa iného. Naučia sa vymieňať pneumatiky a iné technické zručnosti. Zároveň sa venujú niečomu zaujímavému, s čím sa môžu pochváliť, ukázať kamarátom vyhrané trofeje… A v neposlednom rade – deti strávia víkendy s rodičmi a priatelmi.

malý pretekár Miško Čarný, 5 rokov

Jednotlivé preteky sa väčšinou započítavajú do celkového hodnotenia niektorého seriálu, ktorý sa jazdí celú sezónu. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci pretekov minikár na Slovensku a Čiech je Európsky pohár, ktorý sa skladá z troch samostatných pretekov organizovaných na Slovensku, na Morave a v Čechách. V rámci Slovenska sú najdôležitejším seriálom Majstrovstvá Slovenska, na ktorých sa rozhodne o držiteľoch majstrovských titulov. Každé preteky majú stanovený spôsob hodnotenia. Zvyčajne sa jazdí 5 jázd – nemeraný tréning (jazdec sa oboznámi s bójkovými úsekmi, pričom sa jeho čas jazdy nemeria), meraný tréning (oboznámenie sa s traťou, pričom sa jeho čas meria) a 3 ostré jazdy (rozhodnú o konečnom poradí). Cieľom pretekárov je prísť do cieľa čo najrýchlejšie, pričom musí správne prejsť bójkové úseky. Väčšinou sú 3 bójkové úseky na trati, skladajú sa z červených a zelených bránok, pričom jazdec ich musí prejsť správne – zelená bójka je po pravej ruke a červená po ľavej ruke pretekára, za zhodenú bójku sa pripočítajú k času 2 sekundy, za nesprávne obídenie je 100 sekúnd. Jazdec sa na štarte môže jeden krát odraziť. V cieli musí bezpečne zastaviť.
Čas sa meria v minútach, sekundách a stotinách, pričom rozdiely medzi jazdcami sú niekedy iba pár stotín až desatín.

(zdroj www.minikary.com)