thumbnail

FM pre FANUC

SK Facility

Spoločnosť SK Facility sa dohodla na spolupráci v oblasti technickej správy nehnuteľností s ďalším novým klientom, slovenskou pobočkou najväčšieho výrobcu priemyselnej automatizácie a robotov na svete, Fanuc Slovakia s.r.o.

Vo svojom novom sídle má Fanuc okrem kancelárskych priestorov aj showroom a sklad. Za stavbou reprezentatívneho sídla pre spoločnosť Fanuc stojí spoločnosť HSF System SK. Budova s celkovou rozlohou 1900m2 a 7300m2 vonkajších plôch boli klientovi odovzdané v marci tohto roku.

Medzi činnosti, ktoré bude SK Facility zabezpečovať pre Fanuc, patria odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích), pravidelné kontroly, servisy a skúšky požiarnobezpečnostných zariadení, vzduchotechniky, odlučovača ropných látok, či automatických dverí, pravidelná preventívna deratizácia, čistenie strechy, fasády a iné.