thumbnail-single

Diaľkové odpočty

Diaľkový odpočet znamená prenos údajov o stave meračov energií na diaľku, bez potreby fyzického prístupu k meraču.

Takýto odpočet je presnejší, chráni súkromie užívateľov priestorov, eliminuje chyby pri odpočtoch a neoprávnenú manipuláciu s meračmi, rieši odpočet v neprístupných či dlhodobo nevyužívaných priestoroch.

Odpočet meračov možno vykonať k presne stanovenému dátumu, čo je výhodou aj pri zmene užívateľa priestorov. Elektronické spracovanie dát a odpočet v rovnakom čase eliminujú chyby a zjednodušujú proces rozúčtovania nákladov medzi konečných spotrebiteľov.