thumbnail-single

Kontrola strešných plášťov

Detekcia zatekania plochých striech bez porušenia celistvosti strešného plášťa.

Na odhaľovanie netesností a poškodenia hydroizolácie plochých striech používame Impedančnú defektoskopiu, čo je progresívna metóda nenarúšajúca celistvosť strešného plášťa. Využívame na to špeciálny prístroj, pomocou ktorého sa určí obsah relatívnej vlhkosti pod povlakovou krytinou. Výsledkom skenovania strechy je prehľadná vlhkostná mapa s vyznačením rozloženia vlhkosti, čo výrazne pomáha odhaľovaniu príčin zatekania.

Impedančnú defektoskopiu je možné používať na všetkých typoch povlakových strešných krytín okrem krytín s nosnou vložkou na báze kovu. Všeobecne je možné použiť metódu na všetkých typoch jednoplášťových striech s minimálnou hrúbkou zateplenia 50 mm. V obmedzených prípadoch je možné použiť túto metódu aj pri vyhľadávaní zatekania na dvojplášťových strechách. Pri strešných plášťoch so zaťažovacou vrstvou z kameniva, skladbách plochých striech s opačným poradím vrstiev a vegetačných strechách je nutné systematické odkrytie vrstiev.