thumbnail-single

Požiarna ochrana a BOZP

Požiarna ochrana a BOPZ je pre firmy podmienkou, ktorá býva veľmi často kontrolovaná.

Pri prípadných problémoch hrozia nepríjemné pokuty, ktorým sa však vďaka SK Facility môžete vyhnúť. Kvartálne prehliadky priestorov v rámci PO a BOZP sú vykonávané kvalifikovanými zamestnancami, ktorý zabezpečia všetko potrebné. Vaša spoločnosť už nemusí mať problémy so zákonom. Postaráme sa o to, aby boli Vaši zamestnanci v bezpečí a aby bol Váš majetok chránený pred požiarmi či inými nehodami.