thumbnail-single

Strážne a recepčné služby

Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečíme strážne, recepčné alebo iné služby.

Bezpečnosť Vášho objektu je pre nás prvoradá! SK Facility ponúka strážne a recepčné služby počas celého roku, 24 hodín denne. Zaobstaráme Vám skúseného a spoľahlivého informátora na vrátnici, ktorý bude dohliadať na plynulý chod Vašej prevádzky.

Okrem toho Vám ponúkame aj:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • vypracovanie efektívneho plánu ochrany