thumbnail-single

Technická správa budov

Zabezpečujeme zákonné revízie a povinné servisy na všetky druhy zariadení, ako aj ich prípadné opravy.

SK Facility sa postará o Vaše budovy aj z technického hľadiska a zabezpečí ich plynulý chod a tým aj kontinuálny výnos pre Vašu spoločnosť.

Technická správa budov v sebe zahŕňa všetky zákonom stanovené kontroly. Náš profesionálny tím sa postará o zákonné revízie a povinné servisy na všetky druhy zariadení, akými sú elektrika, plyn, zdvíhacie a tlakové zariadenia, komíny, ale aj požiarne klapky, hasiace prístroje, hydranty či o zariadenia pre odvod dymu a tepla – ZODT. Ak výrobca predpisuje servisné opatrenia, najmä pre plynové vykurovacie zariadenia, klimatizácie a VZT či svetlíky, SK Facility si so servisom hravo poradí. Nezabúdame ani na požiarne okná a dvere, automatické tlakové stanice, stabilné hasiace zariadenia či odlučovače ropných látok. Súčasťou našich služieb je teda kompletná technická správa a starostlivosť o budovy. Zaoberáme sa aj opravami zariadení podľa Vašich konkrétnych potrieb a požiadaviek.

Komu už pomáhame s technickou správou budov

221
222
223