Slovenská asociácia facility managementu

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.

Certifikáty

image-176

EUROFM CERTIFIKÁT 2020

Mgr. Katarína Pilátová, PhD. úspešne obnovila svoj certifikát v oblasti Facility Manager.

Zobraziť certifikát
image-174

EUROFM CERTIFIKÁT 2020

Tomáš Čarný úspešne zložil skúšky a získal európsky certifikát v oblasti Facility Manager.

Zobraziť certifikát
image-175

EUROFM CERTIFIKÁT 2019

Tomáš Čarný úspešne zložil skúšky a získal európsky certifikát v oblasti Facility Manager.

Zobraziť certifikát
Na stiahnutie

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách.

SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Asociácia združuje fyzické i právnické osoby a je založená na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a rovnocennom partnerstve členov.

POSLANIE SAFM

Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozhodujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM.